Ontdekken, ontwikkelen en leveren

Al bijna 100 jaar vertalen we de onvervulde medische noden van mensen met ernstige chronische aandoeningen, naar innovatieve geneesmiddelen en toedieningssystemen, zoals onze insulinepennen.

Vandaag worden miljoenen mensen die leven met diabetes, obesitas, en zeldzame bloed- en endocriene ziekten behandeld met onze geneesmiddelen.

Een intense samenwerking tussen onze laboratoria en fabrieken zorgt voor nieuwe ontdekkingen en de ontwikkeling van innovatieve, biologische geneesmiddelen voor patiënten over de hele wereld.

Onze focus ligt op de ernstige chronische ziekten die honderden miljoenen mensen treffen en die tot de meest dringende gezondheidsuitdagingen in de wereld behoren.

Wij combineren onze innovatie en commerciële excellentie en maken gebruik van inzichten van patiënten en partners om gedurfde ideeën om te zetten in levensreddende en preventieve medicijnen.

Op lange termijn investeren we ook in nieuwe behandelingen en technologieën, waaronder curatieve stamceltherapieën, de ontwikkeling van nieuwe medische hulpmiddelen en digitale gezondheidsoplossingen.

Wanneer iemand met een chronische ziekte niet goed wordt verzorgd, of geen toegang heeft tot een behandeling, loopt deze het risico op het ontwikkelen van levensbedreigende complicaties. Bij diabetes kan dit leiden tot amputaties en verlies van gezichtsvermogen, en in sommige gevallen kunnen de complicaties zelfs fataal zijn.

Kwetsbare gemeenschappen en lage-inkomenslanden worden vaak het hardst getroffen. De kosten en de toegang tot medische zorg kunnen een verwoestende last betekenen voor individuen, hun families en zelfs hele samenlevingen.

Onze ambitie voor de lange termijn is om toegang te bieden tot betaalbare diabeteszorg voor kwetsbare patiënten in elk land, met name voor kinderen met type 1-diabetes, die in sommige delen van de wereld zonder zorg en medicijnen met een zekere dood een zekere dood tegemoet gaan.

We investeren ook in de preventie van chronische ziekten. Onze ambitie is om te voorkomen dat in 2045 meer dan 100 miljoen mensen diabetes type 2 krijgen.

Bekijk hoe we diabetes overwinnen.

Raghu Ramaswamy en Riyanka Dixit, Novo Nordisk Indië.