Wij zijn wereldwijd actief als farmaceutisch bedrijf, opgericht in 1923, en gevestigd net buiten Kopenhagen, Denemarken.

Ons doel is om verandering te stimuleren zodat we diabetes en andere ernstige chronische ziekten zoals obesitas, zeldzame bloed en - endocriene ziekten kunnen overwinnen.

We doen dit met baanbrekende wetenschappelijke doorbraken, het verbeteren van de toegang tot onze geneesmiddelen, de preventie en uiteindelijk de genezing van de ziekten die we behandelen.

We hebben meer dan 64.000 medewerkers in dienst in 80 kantoren over de hele wereld en verdelen onze producten in 170 landen.

Wij zijn een trots farmaceutisch bedrijf met als hoofddoel betere behandelingen te ontwikkelen voor mensen met een ernstige chronische ziekte.

Onze industrie is dynamisch. En het wetenschappelijk inzicht in de ziekten die we behandelen en de mensen die ermee leven, wordt elke dag beter. We beseffen ook dat, wat ons in het verleden heeft groot gemaakt, niet noodzakelijk hetgeen is wat ons succesvol zal maken in de toekomst.

Als werkgever erkennen we de noodzaak om innovatie te omarmen en te streven naar diversiteit en inclusie om betere beslissingen te kunnen nemen door ervoor te zorgen dat er met meerdere perspectieven rekening wordt gehouden.

Samen veranderen we het leven.

We zullen niet toestaan dat het succes van ons bedrijf wordt bepaald door de voortdurende toename van het aantal mensen met ernstige chronische ziekten, zoals diabetes type 2 en obesitas.

We zijn ons ten zeerste bewust van de problemen waarmee mensen met een chronische ziekte worden geconfronteerd. In sommige landen zorgen de financiële last van de behandeling en de beperkte toegang tot medische zorg bij de patiënten voor hoge risico’s op ernstige gezondheidscomplicaties.

We zetten ons in om maatschappijen te helpen om diabetes te overwinnen, en onze strategie is duidelijk - het versnellen van de preventie van diabetes type 2 en obesitas, en het bieden van toegang tot betaalbare zorg voor kwetsbare patiënten in elk land.

Ons succes zal worden bepaald door de oplossingen die we brengen en de gezondheid en het welzijn van de mensen en gemeenschappen die ervan profiteren.

Lees meer over onze strategie om diabetes te overwinnen.

Wij zijn het eerste farmaceutische bedrijf dat 100% hernieuwbare energie gebruikt in onze productiefaciliteiten over heel de wereld. Dit is iets om trots over te zijn, maar we blijven gemotiveerd om nog verder te gaan.

Met onze Circular for Zero strategie beginnen we aan een reis om nul impact op het milieu te bereiken in al onze bedrijfsactiviteiten.

We zullen proactief samenwerken met leveranciers om de impact op het milieu in onze hele toeleveringsketen te verminderen, de CO2-uitstoot van al onze activiteiten en transporten te verminderen en de uitdaging om afval van producten aan het einde van hun levensduur te elimineren, op te lossen.

Volg onze reis om nul impact op het milieu te bereiken.

We werken nauw samen met toonaangevende universiteiten en biotech bedrijven over de hele wereld om de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen te versnellen.

We zoeken voortdurend nieuwe partners met wie we complementaire capaciteiten en wederzijdse belangen hebben.

Het verhaal begint in 1923 wanneer twee kleine Deense bedrijven startten met de productie van een revolutionair nieuw medicijn : insuline, dat net was ontdekt door twee Canadese wetenschappers.

Toen ze besloten om te fuseren in 1989, werd Novo Nordisk opgericht, een onderneming die sinds die tijd snel is gegroeid en toonaangevend is op het gebied van diabeteszorg, obesitaszorg, hemofilie en groeihormoontherapie.  

De Novo Nordisk Way is een reeks leidende principes die aan de basis liggen van elke beslissing die we nemen. Het beschrijft wie we zijn, hoe we werken en wat we willen bereiken, en geeft een duidelijke richting aan voor ons bedrijf en onze medewerkers. Uiteindelijk is het een belofte die we aan elkaar doen - en aan de miljoenen patiënten over de hele wereld die vertrouwen op onze producten om een gelukkig en gezond leven te leiden.

In 1923 begonnen onze Deense oprichters aan een avontuur om diabetes te veranderen. Vandaag de dag zijn we duizenden werknemers over de hele wereld met de passie, de kennis en toewijding om verandering te stimuleren met als doel diabetes en andere chronische ziektes te verslaan.

  • Ons doel is om leider te zijn in alle aandoeningen die we behandelen.
  • Onze belangrijkste bijdrage is het ontdekken en ontwikkelen van innovatieve, biologische geneesmiddelen en deze toegankelijk te maken voor patiënten over heel de wereld.
  • De ontwikkeling van onze activiteiten en concurrentiële financiële resultaten bieden ons de mogelijkheid om patiënten te helpen een beter leven te leiden, een aantrekkelijk rendement te bieden aan onze aandeelhouders en onze gemeenschappen te ondersteunen.
  • Onze bedrijfsfilosofie is gebaseerd op een evenwicht tussen financiële, sociale en milieuvriendelijke overwegingen - we noemen het de 'The Triple Bottom Line'.
  • We zijn open en eerlijk, ambitieus en verantwoordelijk, en behandelen iedereen met respect.
  • Wij bieden onze mensen de kansen om zich te ontwikkelen.
  • We sluiten nooit compromissen op het gebied van kwaliteit en bedrijfsethiek.

Elke dag moeten we moeilijke keuzes maken, waarbij we altijd rekening houden met wat het beste is voor de patiënt, onze medewerkers en onze aandeelhouders op de lange termijn.

Het is onze manier. Het is de Novo Nordisk Way.

Lees meer over werken bij Novo Nordisk.