Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiele apparaat wordt geplaatst wanneer u de website bezoekt. Deze cookie bevat een unieke code waarmee Novo Nordisk uw browser kan herkennen tijdens uw bezoek aan haar website (een zogenaamd 'sessie' cookie), of later bij herhaalde bezoeken (een zogenaamd 'persistent' cookie). Elke cookie is uniek voor uw webbrowser. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website die u bezoekt of door partners die met de website samenwerken, zogenaamde "cookies van derden".

Cookies maken de interactie tussen de gebruiker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de gebruiker te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook worden gebruikt om de inhoud van de website relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

De eigenaar van novonordisk.be is:

SA Novo Nordisk Pharma NV
Internationalelaan 55
1070 Anderlecht
België
Tél. + 32 (0) 2 556 05 80

Novo Nordisk gebruikt cookies om de functionaliteit van de website te verbeteren door uw voorkeuren op te slaan. Op novonordisk.be maakt Novo Nordisk gebruik van noodzakelijke cookies, functionele/voorkeurcookies, statistische cookies en marketing cookies.

Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn essentieel om de site te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen te kunnen gebruiken. Als u deze cookies weigert, zullen bepaalde onderdelen van de website niet naar behoren werken.

Functionele cookies/Voorkeurcookies

Functionele/voorkeurcookies zijn cookies die het functioneren van de website vergemakkelijken en deze aangenamer maken voor bezoekers. Zij zorgen voor een meer gepersonaliseerde surfervaring. Bijvoorbeeld: cookies die uw taalvoorkeur onthouden.

Analytische/statistische cookies

Wij gebruiken analytische cookies om informatie te verzamelen over het gebruik van onze website, met de bedoeling de inhoud te verbeteren, af te stemmen op de wensen van de bezoekers en de gebruiksvriendelijkheid te vergroten.

Marketing cookies

Dit zijn cookies die wij gebruiken om u gepersonaliseerde en relevantere advertenties aan te bieden, om te bepalen hoe vaak een bepaalde advertentie al is vertoond, om de effectiviteit van een bepaalde reclamecampagne te berekenen, om gegevens over eerdere bezoeken bij te houden en om verzamelde gegevens te delen met betrokken derde partijen, zoals adverteerders.

Ze worden op de website gebruikt en door derden op uw apparaat geplaatst.

Het gebruik van statistische, functionele en marketing cookies op novonordisk.be vereist de toestemming van de gebruiker. De gebruiker kan op elk moment zijn toestemming voor het gebruik van cookies intrekken. Zie sectie 5 van dit Cookiebeleid voor informatie over cookiebeheer en het verwijderen van cookies.

Novo Nordisk kan gebruik maken van cookies van derden, d.w.z. cookies die in de browser van de gebruiker worden geplaatst door een derde partij die niet Novo Nordisk is. De gegevens die met behulp van cookies van derden worden verzameld, zijn niet beschikbaar voor Novo Nordisk, maar worden door de derde partij alleen voor eigen doeleinden verzameld en gebruikt. Novo Nordisk kan bijvoorbeeld foto's en video's van websites zoals YouTube insluiten. Wanneer u een website van Novo Nordisk bezoekt met inhoud die op andere websites is opgenomen, kunt u dus cookies van deze websites te zien krijgen. Novo Nordisk heeft geen controle over de verspreiding van deze cookies. U dient de website van de desbetreffende derde partij te raadplegen voor meer informatie over hun gebruik van cookies.

Onze websites gebruiken ingebedde "share" knoppen om gebruikers in staat te stellen gemakkelijk informatie te delen met vrienden via een aantal populaire sociale netwerken. Deze sites kunnen een cookie plaatsen wanneer u ook bij hun service bent aangemeld. Novo Nordisk heeft geen controle over de verspreiding van deze cookies en u dient de website van de desbetreffende derde partij te raadplegen voor meer informatie over hun gebruik van cookies.

Novo Nordisk maakt gebruik van cookies die op novonordisk.be gedetailleerd worden beschreven in de cookiebanner. In de cookiebanner vindt u informatie over de cookienaam, wie de cookie,instelt, een beschrijving van de cookies en wanneer de cookie verloopt.

U moet aangeven of u toestaat dat cookies op uw apparaat worden geplaatst of dat u het gebruik van bepaalde soorten cookies uitschakelt. Indien u het gebruik van bepaalde cookies niet aanvaardt, is het mogelijk dat sommige functies van de site niet werken of dat u van bepaalde diensten op de websites geen gebruik kunt maken. 

Indien u het gebruik van cookies wenst te beperken of te blokkeren, dient u uw voorkeuren kenbaar te maken via de cookiebanner die op de website wordt getoond. U kunt het gebruik van cookies ook beperken via de instellingen van uw browser. Via de Help-functie van uw browser kan terugvinden hoe dit te doen. 

U kunt ook www.aboutcookies.org bezoeken, waar u uitgebreide informatie vindt over hoe u dit kunt doen voor een groot aantal verschillende browsers. U vindt er ook informatie over het verwijderen van cookies van uw computer en meer algemene informatie over cookies. Voor informatie over hoe u dit kunt doen in de browser van uw mobiele telefoon, raadpleegt u de handleiding van uw toestel. 

Gelieve er rekening mee te houden dat het beperken van cookies een invloed kan hebben op de functionaliteit van novonordisk.be.

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij automatisch algemene informatie over uw computer en de locatie ervan, evenals de website waar u vandaan kwam, indien van toepassing. Deze informatie kan niet worden gebruikt om u als individu te identificeren. Deze informatie wordt alleen in geaggregeerde vorm gebruikt om ons te informeren waar onze bezoekers 

vandaan komen, waar ze naar kijken en op reageren, en waar de meeste tijd aan wordt besteed. 

Telkens wanneer wij u om persoonlijk identificeerbare informatie vragen die kan worden gebruikt om u als individu te identificeren, vragen wij u om uw toestemming en geven wij altijd uitleg over de reden waarom wij de informatie verzamelen, hoe wij ze verzamelen, hoe wij ze opslaan en hoe wij ze willen behandelen en gebruiken. 

Wij zullen alleen persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen en opslaan voor het tijdens het verzamelproces aangegeven doel. Wanneer wij klaar zijn met het verwerken van uw informatie voor de aangegeven doelstelling(en), zullen wij deze wissen en vernietigen om uw privacy te waarborgen. 

Sommige gegevens worden verzameld door het gebruik van cookies op basis van ons legitiem belang in en met het oog op de verbetering van onze website en uw gebruikerservaring, statistische doeleinden voor onze website, functionele doeleinden voor het gebruik van onze website en om ons in staat te stellen het gebruik van onze website voor marketingdoeleinden te optimaliseren. 

Voor elk type cookie dat wordt gebruikt om persoonlijke gegevens te verzamelen voor gespecificeerde doeleinden, zal Novo Nordisk de via cookies verzamelde persoonlijke gegevens alleen verwerken voor de specifieke doeleinden waarvoor u toestemming heeft gegeven in de cookiebanner. 

Al uw persoonlijke gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en alleen worden gebruikt in overeenstemming met de hierboven vermelde doeleinden. 

Novo Nordisk kan een beroep doen op een externe dienstverlener die toegang heeft tot uw persoonlijke gegevens en deze kan verwerken, en wij kunnen persoonlijke gegevens doorgeven aan andere entiteiten van de Novo Nordisk groep. 

Indien een externe leverancier uw persoonsgegevens buiten de EU/EER verwerkt, zal dit gebeuren op basis van dekunt vinden. 

Standaardcontractbepalingen van de EU-Commissie en zal de overdracht aan andere entiteiten van de Novo Nordisk groep buiten de EU/EER gebeuren op basis van de Bindende Bedrijfsvoorschriften van Novo Nordisk, die u hier kunt vinden.

Volgens de regels voor gegevensbescherming heeft u de volgende rechten. Omdeze rechten uit te oefenen, kunt u contactopnemen met Novo Nordisk via privacybelux@novonordisk.com

  • U kunt een overzicht krijgen van de persoonlijke gegevensdie wij over u hebben;
  • U kunt een kopie van uw persoonsgegevens krijgen in een gestructureerd, algemeen gebruikt encomputerleesbaarformaat;
  • U kunt uw persoonsgegevens laten bijwerken of corrigeren;
  • U kunt uw persoonsgegevens laten wissen ofvernietigen;
  • U kunt onsvragen de verwerking van uw persoonsgegevens stop te zetten of te beperken;
  • Indien u ons toestemming heeftgegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, kunt u deze toestemming te allentijde intrekken. Uw intrekking zal geen invloed hebben op de rechtmatigheid van de verwerking die plaatsvond voordat u uw toestemming introk;
  • U kunt een klacht indienen over de manier waarop wij uwpersoonsgegevens verwerken bij een autoriteit voor gegevensbescherming.

Op basis vande toepasselijke wetgeving kunnen deze rechtenbeperkt zijn, afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de verwerkingsactiviteit. Neem contact met ons op zoals beschreven in Sectie 1 met vragen of verzoekenmet betrekking totdeze rechten.

Lees meer overons standpunt inzake gegevensbescherming.

Promomats:BE21NNG00014

Neem contact met ons op als je:

  • vragen hebt over dit beleid of andere privacyverklaringen op deze website
  • inzicht willen krijgen in de persoonlijke gegevens die over je worden bijgehouden, of
  • enige bezorgdheid hebt over het gebruik van je persoonlijke gegevens door Novo Nordisk

Neem contact met ons op via onze privacy mailbox privacybelux@novonordisk.com of bel ons op + 32 (0) 2 556 05 80.