Dit zijn geneesmiddelen die bewust en frauduleus verkeerd zijn gelabeld wat betreft hun identiteit of herkomst. Ze worden ten onrechte gepresenteerd als legitieme, geautoriseerde producten, maar ze zijn het niet. Ze kunnen verkeerde ingrediënten bevatten, de juiste ingrediënten maar in een verkeerde dosering, evenals vervalste verpakkingen, nagemaakte etiketten of medische hulpmiddelen.

Gebruik voor uw gezondheid alleen geneesmiddelen op voorschrift van uw arts. Voor alle geneesmiddelen die Novo Nordisk in België en Luxemburg op de markt brengt, is een voorschrift van een arts vereist. Als u een geneesmiddel koopt via de juiste kanalen, zoals uw apotheek, kunt u vertrouwen op de kwaliteit ervan. Medicijnen die buiten de legale distributieketen worden gekocht, bijvoorbeeld op niet-geautoriseerde internetsites, kunnen vervalst zijn.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten dat een essentiële rol speelt in de bescherming van de volksgezondheid: Geneesmiddelen en Internet | FAGG

U kan zich het beste beschermen door alleen geneesmiddelen te kopen via erkende apotheken en met een voorschrift van een arts. Let op deze signalen om een namaakgeneesmiddel te herkennen:

  • Verpakking: Controleer of de verpakking van het geneesmiddel goed afgesloten is en of er geen tekenen zijn van manipulatie. Vergelijk het met de verpakking van een geneesmiddel waarvan u zeker weet dat het echt is.
  • Label: Kijk naar spelfouten, onduidelijke afdrukken, of afwijkingen in het ontwerp van het etiket die kunnen wijzen op een namaakproduct.
  • Prijs: Een verdacht lage prijs kan een waarschuwingssignaal zijn dat het om een namaakproduct gaat.
  • Uiterlijk: Ziet het medicijn er anders uit in kleur, geur of textuur?
  • Bijwerkingen: Wees alert op onverwachte bijwerkingen of het uitblijven van het verwachte therapeutische effect.
  • Aankoopbron: Koop uw geneesmiddelen altijd bij een erkende apotheek. Wees voorzichtig met geneesmiddelen die online worden aangeboden, vooral als de verkoper geen betrouwbare of erkende bron is.
  • Lotnummers en houdbaarheidsdata: Controleer of lotnummers en houdbaarheidsdata duidelijk zijn afgedrukt en overeenkomen met de informatie op de buitenverpakking.

Als u twijfelt over de echtheid van een geneesmiddel, neem dan contact op met een zorgprofessional of de relevante gezondheidsautoriteiten voordat u het inneemt. Meer informatie kan u vinden op: Hoe kan u een vergund geneesmiddel herkennen ? | FAGG (fagg-afmps.be)

We werken samen met autoriteiten zoals het FAGG om de veiligheid van onze medicijnen te garanderen en delen de gegevens over onze geneesmiddelen nauwkeurig. Bovendien zijn we ook in gesprek met groothandelaren, apotheken en zorgverleners om patiënten zo goed mogelijk te beschermen tegen namaakproducten. Waar nodig werken we samen met de autoriteiten om een halt toe te roepen aan dit soort frauduleuze activiteiten.

Novo Nordisk neemt alle meldingen van vermoedelijke vervalsingen zeer serieus. We onderzoeken en rapporteren elk geval van namaak waarvan we op de hoogte zijn aan de lokale autoriteiten en in overeenstemming met de geldende regelgeving.

Als u vermoedt dat een product vervalst is, neem dan voor België contact op met het FAGG welcome@fagg.be. Meer informatie via: Contact | FAGG

U kan ook Novo Nordisk contacteren en wij zullen u adviseren over hoe u het verdachte product naar ons kunt opsturen: