We verzamelen informatie die ons kan helpen om onze websites te verbeteren. Sommige informatie vragen we u direct, maar andere informatie wordt automatisch verzameld. Alle automatisch verzamelde informatie wordt in gegroepeerde vorm opgeslagen en kan niet worden gebruikt om u als specifieke persoon te identificeren. Af en toe vragen we u om informatie die in bepaalde gevallen privé kan zijn en u als persoon kan identificeren. De informatie die we verzamelen, kan dan ook worden opgedeeld in twee grote categorieën:

a) Gegroepeerde bezoekersstatistieken

b) Persoonlijk identificeerbare informatie

We koppelen gegroepeerde bezoekersstatistieken niet aan persoonlijk identificeerbare informatie.

Gegroepeerde bezoekersstatistieken

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen we automatisch algemene informatie over uw computer, de locatie ervan en de website waar u vandaan kwam (indien van toepassing). Die informatie kan niet worden gebruikt om u als persoon te identificeren. De informatie wordt alleen gebruikt in gegroepeerde vorm om ons te tonen waar onze bezoekers vandaan komen, wat ze bekijken, waar ze op klikken en waar ze het meeste tijd doorbrengen.

 

Informatie die we automatisch verzamelen:

• toestemming first-party cookies (of u ons al dan niet toestaat om een cookie op uw computer te plaatsen)

• bezoekers-ID (verstrekt door een cookie die we op uw computer plaatsen indien mogelijk)

• doorverwijzende pagina (waar u vandaan kwam, bv. google.com)

• datum en tijdstip van het bezoek

• land- en taalinstellingen (om te bepalen in welk land u zich bevindt)

• besturingssysteem (Windows, OS X, Linux, iOS, Android enz.)

• browser & browserversie (Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari enz.)

• schermresolutie (1280x1024, 1024x768 enz.)

• JavaScript-ondersteuning

• Java-ondersteuning

• IP-adres (computeradres op het internet)

• de titel van de pagina die u bekijkt

• de URL van de pagina die u bekijkt

 

Persoonlijk identificeerbare informatie

Af en toe moeten we persoonlijkere informatie over u verzamelen. Op sommige zones/delen van onze website moet u zich mogelijk registreren om te kunnen aanmelden. In dat geval kunnen we informatie vragen zoals uw leeftijd en beroep om meer inzicht te krijgen in het doel van uw bezoek en om uw bezoekerservaring te verbeteren.

Telkens als we u om persoonlijk identificeerbare informatie vragen die kan worden gebruikt om u als persoon te identificeren, zullen we uitleggen waarom we de informatie verzamelen, hoe we dat doen, hoe we ze opslaan en hoe we ze zullen verwerken en gebruiken.

We zullen persoonlijk identificeerbare informatie uitsluitend verzamelen voor het doel vermeld tijdens het verzamelproces. Wanneer de verwerking van uw informatie voor het vermelde doel voltooid is, zullen we de informatie wissen en vernietigen om uw privacy te verzekeren.

Gevoelige persoonsgegevens over uw gezondheid, etnische herkomst, geloofsovertuiging, politieke voorkeur enz. verzamelen we niet en houden we niet bij op deze site. In het zeldzame geval dat we andere gevoelige gegevens verzamelen, doen we dat in strikte overeenstemming met de lokale wetgeving inzake gegevensbescherming.

Het is van groot belang om de privacy van kinderen te beschermen. Novo Nordisk heeft niet de intentie om persoonlijk identificeerbare informatie te verzamelen van kinderen (een kind is hierbij elke persoon jonger dan 18) zonder toestemming van de ouders of de voogd. Kinderen mogen GEEN persoonlijk identificeerbare informatie verstrekken aan Novo Nordisk zonder expliciete toestemming van de ouders of de voogd. Indien gepast zullen we kinderen instrueren om geen persoonsgegevens te verstrekken. Indien uw kind persoonsgegevens heeft verstrekt en u wenst dat die informatie verwijderd wordt, dan kunt u contact met ons opnemen.

NOVO NORDISK PHARMA NV

Internationalelaan 55

B – 1070 Brussel

e-mail : privacybelux@novonordisk.com

Persoonsgegevens worden op deze website uitsluitend verzameld voor zover nodig. In geen geval worden de verzamelde gegevens om gelijk welke reden verkocht aan derden.

Persoonsgegevens die we verzamelen, kunnen internationaal worden doorgegeven binnen de wereldwijde Novo Nordisk-organisatie. Onze interne beleidsregels garanderen een adequate graad van bescherming, ongeacht waar uw gegevens zich bevinden binnen Novo Nordisk.

Lees hier meer over ons standpunt inzake de bescherming van persoonsgegevens.

We zullen persoonlijk identificeerbare informatie van onze bezoekers nooit doorgeven of verkopen aan derden.

In het algemeen is het zo dat we informatie enkel delen met onze officiële dienstverleners en adviseurs. Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, om de rechten, eigendommen of veiligheid van Novo Nordisk, zijn werknemers en anderen te beschermen of indien we delen van de onderneming of de activiteiten afstoten of verkopen, kunnen persoonsgegevens echter worden gedeeld. Dat gebeurt steeds conform de geldende privacywetgeving.

U hebt het recht om te weten of we persoonsgegevens over u opgeslagen hebben en, als dat het geval is, om die gegevens in te kijken en te vragen om ze te corrigeren indien ze niet correct zijn. U hebt tevens het recht om de doeleinden te kennen en kunt zich verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door Novo Nordisk. Neem contact met ons op als u uw persoonsgegevens wilt inkijken of als u hierover vragen hebt.

NOVO NORDISK PHARMA NV

Internationalelaan 55

B – 1070 Brussel

e-mail : privacybelux@novonordisk.com

Een cookie is een eenvoudig tekstbestandje dat door de server van een website wordt opgeslagen op uw computer of mobiele apparaat. Alleen die server kan vervolgens de informatie van die cookie ophalen of lezen. Elke cookie is uniek voor uw webbrowser. Het bestand bevat anonieme informatie, zoals een unieke identificatie, de naam van de website en een aantal getallen en cijfers. Op die manier kan een website uw voorkeuren onthouden, bijvoorbeeld uw taalkeuze.

Novo Nordisk gebruikt cookies die strikt noodzakelijk zijn om uw navigatie op de website mogelijk te maken of bepaalde basisfuncties te verstrekken. We gebruiken cookies om de functionaliteit van de website te verbeteren door uw voorkeuren op te slaan. We gebruiken tevens cookies om de prestaties van onze website te verbeteren en u een betere gebruikerservaring te bieden.

Strikt noodzakelijke cookies: cookies die strikt noodzakelijk zijn om uw navigatie op de website mogelijk te maken en de functies te gebruiken.

Functionele cookies: functionele cookies slaan informatie op over keuzes die u gemaakt hebt, om de website af te stemmen op uw voorkeuren.

Prestatiecookies: prestatiecookies worden gebruikt voor interne doeleinden op de Novo Nordisk-websites, om ons te helpen uw gebruikerservaring te optimaliseren. De gegevens van deze cookies helpen ons te begrijpen hoe onze bezoekers novonordisk.be gebruiken, zodat we de website inhoudelijk kunnen verbeteren.

Meer informatie over cookies in het algemeen vindt u hier.

Informatieve doeleinden

De inhoud van de Novo Nordisk-website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. De website verstrekt geen advies of aanbevelingen en mag niet worden gebruikt als basis voor beslissingen of acties. Wat de toepasbaarheid van specifieke inhoudelijke elementen betreft, raden we u aan om het advies in te winnen van professionals in het domein in kwestie. Meer specifiek kan niets op deze website beschouwd worden als een uitnodiging of aanbieding om te beleggen in effecten van Novo Nordisk of om deze te verhandelen. De website verstrekt geselecteerde informatie over ziekten en hun behandeling. Die informatie is niet bedoeld als medisch advies. Ze vormt dan ook geen vervanging voor het advies van een medische professional. Indien u gezondheidsproblemen hebt of denkt te hebben, raadpleegt u beter uw huisarts of een andere medische professional.

'Als zodanig' aangeboden informatie

De informatie op deze website wordt 'als zodanig' aangeboden en Novo Nordisk doet geen verklaringen en biedt geen garanties (impliciet of expliciet) met inbegrip van, maar niet beperkt tot geïmpliceerde garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel of niet-overtreding. Novo Nordisk doet geen verklaringen en biedt geen garanties van welke aard dan ook over de volledigheid, nauwkeurigheid, tijdigheid, beschikbaarheid, functionaliteit en de naleving van de geldende wetgeving. Door deze website te gebruiken stemt u in met het risico dat de informatie mogelijk onvolledig of onnauwkeurig is of niet beantwoordt aan uw behoeften of vereisten.

Afstand van aansprakelijkheid

Noch Novo Nordisk noch onze informatieverstrekkers zijn verantwoordelijk voor enige schade die of enig nadeel dat voortvloeit uit uw toegang tot deze website of uw onmogelijkheid om toegang te krijgen tot deze website of van uw vertrouwen in de informatie die erop verstrekt wordt. Novo Nordisk wijst elke aansprakelijkheid af voor directe, indirecte, incidentele, gevolg- of aanvullende schade en bijzondere of andere schade, gemiste opportuniteiten, winstderving of elke andere vorm van verlies of schade van welke aard dan ook. Dit omvat tevens elke vorm van schade of virussen met een impact op uw computerapparatuur.

Links naar andere sites

Deze website bevat links naar andere sites die geen eigendom zijn van of niet gecontroleerd worden door Novo Nordisk. Denk eraan dat wij niet verantwoordelijk zijn voor of geen controle hebben over het privacybeleid van die sites. Deze privacyverklaring geldt enkel voor informatie verzameld op deze site. We raden u ten zeerste aan om de privacyverklaringen te lezen van elke site die u bezoekt en die persoonlijk identificeerbare informatie verzamelt.

Sites die naar ons linken

Als andere websites linken naar websites van Novo Nordisk, betekent dat niet dat Novo Nordisk die andere websites onderschrijft. Novo Nordisk is niet verantwoordelijk voor de inhoud op die sites en heeft geen controle over de informatie die gebruikers mogelijk verstrekken aan deze sites.

Wijzigingen

Novo Nordisk behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en op gelijk welk moment alle informatie op deze website aan te passen, te wijzigen, te vervangen of te verwijderen, de toegang tot de website te beperken of het aanbieden van de website stop te zetten.

Auteursrechten en gebruik van inhoud

De inhoud van deze website is eigendom van Novo Nordisk en wordt beschermd door de wetgeving inzake auteursrechten. De handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, logo's en producten op deze website zijn wereldwijd beschermd en mogen niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Novo Nordisk. U mag de inhoud van deze website echter downloaden voor strikt persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Inhoudelijke wijzigingen en verdere reproductie zijn echter niet toegestaan. De inhoud mag op geen enkele andere wijze worden gekopieerd of gebruikt.

Gebruik van vragen en opmerkingen

Het doorsturen van vragen, opmerkingen, suggesties of andere communicatie naar deze site of naar Novo Nordisk, met inbegrip van ideeën, uitvindingen, concepten, technieken of knowhow – elektronisch of op een andere manier – gebeurt op niet-vertrouwelijke basis. De informatie wordt eigendom van Novo Nordisk en Novo Nordisk kan ze zonder beperking, op gelijk welke manier en voor gelijk welke doeleinden gebruiken, met inbegrip van de ontwikkeling, fabricage en/of verkoop van goederen of diensten.

Toepasselijk recht

Uw toegang tot en gebruik van deze website en de inhoud ervan vallen onder het Belgische recht en zullen ook in die zin worden geïnterpreteerd.

Indien u vragen hebt over dit document, als u uw opgeslagen persoonsgegevens wilt inkijken of als u vragen hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens door Novo Nordisk, kunt u per e-mail contact met ons opnemen: privacybelux@novonordisk.com of bellen naar het nummer +32 2 556 05 80.