Als beheerder van onze website www.novonordisk.be kunnen wij,  SA Novo Nordisk Pharma NV (hierna genoemd ”Novo Nordisk”, ”wij”, ”we”, ”ons” of ”onze”), uw persoonsgegevens verzamelen. Novo Nordisk is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze gegevensbeschermingsverklaring.

Novo Nordisk is gevestigd te Internationalaan 55, 1070 Brussel, België.

Wij verzamelen gegevens die ons kunnen helpen onze website te verbeteren. Wij vragen uw toestemming om deze gegevens te verzamelen wanneer u onze website bezoekt. Alle gegevens die automatisch met uw toestemming worden verzameld, worden in geaggregeerde vorm opgeslagen en kunnen niet worden gebruikt om u als specifiek individu te identificeren.

Het kan gebeuren dat we u zullen vragen om gegevens die mogelijk persoonlijk identificeerbaar en privé zouden kunnen zijn. Bijgevolg verdelen we de door ons verzamelde gegevens in twee hoofdcategorieën:

    a) Geaggregeerde bezoekersstatistieken

    b) Persoonlijk identificeerbare informatie

We koppelen geen geaggregeerde bezoekersstatistieken aan persoonlijk identificeerbare informatie.

A. Geaggregeerde bezoekersstatistieken
Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen we algemene informatie over uw computer en de locatie waar u zich bevindt, en indien van toepassing eveneens de website waar u vandaan kwam (bv. Google). Deze informatie kan niet worden gebruikt om u als individu te identificeren. Deze informatie wordt alleen in geaggregeerde vorm gebruikt om ons te informeren waar onze bezoekers vandaan komen, wat ze bekijken en doen en waar ze de meeste tijd doorbrengen.

Gegevens die we verzamelen:

 • Toestemming voor cookies (geeft u ons toestemming om een cookie op uw apparaat te plaatsen)
 • Bezoekers-ID (verstrekt door een cookie die we op uw apparaat plaatsen nadat u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van een cookie)
 • IP-adres (apparaatadres op het internet dat alleen voor statistische doeleinden wordt gebruikt)
 • Verwijzende website (d.w.z. waar u vandaan kwam, bijv. google.com)
 • Locatie, datum en tijd van bezoek (bijv. Verenigd Koninkrijk, xx/xx/xxxx, 12.00 PM)
 • Informatie over het apparaat waarmee u ons bezoekt (bijv. besturingssysteem, browser, enz.)
 • Bestandsdownloads en inhoud gedeeld op sociale media of andere beschikbare platforms (bijv. deelknoppen)

B. Persoonlijk identificeerbare informatie
Soms moeten we meer persoonlijk identificeerbare informatie over u verzamelen. Sommige delen/gebieden van onze website kunnen vereisen dat u zich vooraf registreert om te kunnen aanmelden; we kunnen u vragen om gegevens zoals uw leeftijd en beroep om het doel van uw bezoek beter te begrijpen en uw bezoekerservaring te verbeteren.

In elk geval zullen we om uw toestemming verzoeken, wanneer we u vragen om persoonsgegevens te delen met ons en zullen we telkens toelichting geven waarom we deze informatie verzamelen, hoe we deze verzamelen, hoe we deze opslaan en hoe we van plan zijn deze te behandelen en te gebruiken.

We verzamelen en bewaren uw persoonsgegevens alleen voor het doel dat is aangegeven tijdens het verzamelproces. Wanneer we klaar zijn met het verwerken van uw persoonsgegevens voor het aangegeven doel, zullen we deze wissen en vernietigen om uw privacy te waarborgen.

We verzamelen of bewaren op onze website geen gevoelige persoonsgegevens met betrekking tot uw gezondheid, etnische afkomst, religieuze overtuiging of politieke overtuiging, enz. In het uitzonderlijk geval dat we andere gevoelige gegevens wensen te verzamelen, zullen we dit doen in strikte overeenstemming met de lokale wetgeving inzake gegevensbescherming.

De bescherming van de privacy van kinderen is belangrijk. Wij zijn niet van plan persoonsgegevens van kinderen te verzamelen (onder een kind wordt verstaan: jonger dan 18 jaar) zonder toestemming van de ouder of wettelijke voogd. Kinderen mogen GEEN persoonsgegevens aan Novo Nordisk verstrekken zonder uitdrukkelijke toestemming van hun ouder of wettelijke voogd.

Waar nodig zullen wij kinderen verzoeken om geen persoonsgegevens te verstrekken. Als u een vermoeden heeft dat uw kind persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt en u wilt verzoeken deze gegevens te verwijderen, neem dan contact op met privacybelux@novonordisk.com.

Persoonsgegevens worden op onze website alleen verzameld voor zover dat nodig is. In geen enkel geval worden de verzamelde gegevens om welke reden dan ook doorverkocht aan derden.

Alle persoonsgegevens die wij verzamelen kunnen binnen de wereldwijde organisatie van Novo Nordisk internationaal worden doorgegeven. Wij hebben een intern beleid om een adequaat beschermingsniveau te waarborgen, ongeacht waar binnen Novo Nordisk uw persoonsgegevens zich bevinden.

Wij zullen nooit persoonsgegevens van onze bezoekers overdragen of verkopen aan derden.

Over het algemeen delen wij alleen informatie met onze gecontracteerde dienstverleners en adviseurs. Echter, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, om de rechten, eigendommen of veiligheid van Novo Nordisk, haar werknemers en anderen te beschermen, of in het geval we een deel van ons bedrijf of activa verkopen of liquideren, kunnen persoonlijke gegevens worden gedeeld. Dergelijke uitwisselingen zullen in overeenstemming zijn met de wetgeving inzake gegevensbescherming.

U hebt het recht om te weten of wij persoonsgegevens over u bewaren en, indien dit het geval is, inzicht in deze gegevens te krijgen en te eisen dat de gegevens worden gecorrigeerd, indien deze onjuist zijn.

U hebt ook het recht om het doel of de doelen te weten en u kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door Novo Nordisk en eisen dat deze gegevens worden gewist. Neem contact op met privacybelux@novonordisk.com als u inzicht wilt krijgen in uw persoonsgegevens of als u zich hierover zorgen maakt. 

Een cookie is een eenvoudig tekstbestand dat op uw computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen door de server van een website; alleen die server kan de inhoud van die cookie ophalen of lezen. Elke cookie is uniek voor uw webbrowser. Het bevat anonieme informatie zoals een unieke identificatiecode en de naam van de site en een aantal cijfers en getallen. Hierdoor kan een website uw voorkeuren onthouden - bijvoorbeeld de taalkeuze.

Bij Novo Nordisk gebruiken we cookies die strikt noodzakelijk zijn om u door onze website te laten navigeren of om bepaalde basisfuncties te bieden. Wij gebruiken cookies om de functionaliteit van onze website te verbeteren door uw voorkeuren op te slaan. We gebruiken ook cookies om de prestaties van onze website te verbeteren en u een betere gebruikerservaring te bieden.

 • Strikt noodzakelijke cookies; deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van onze website en kunnen op deze website niet worden uitgeschakeld. Ze worden meestal alleen ingesteld als reactie op een verzoek van u, zoals het instellen van uw privacyvoorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren. Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op.
 • Prestatiecookies; prestatiecookies worden op alle websites van Novo Nordisk gebruikt voor interne doeleinden om ons te helpen u een betere gebruikerservaring te bieden. De informatie die deze cookies opleveren, helpt ons te begrijpen hoe onze bezoekers novonordisk.be gebruiken, zodat we onze inhoud kunnen verbeteren.
 • Pixels voor sociale media; pixels worden gebruikt om te adverteren en inhoud opnieuw te targeten op sociale media.

U kunt hier meer te weten komen over cookies in het algemeen: Cookiebeleid - Novo Nordisk België

De inhoud van de Novo Nordisk-website wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden gepresenteerd.

A. Informatieve doeleinden

Deze website geeft u geen enkel advies of aanbeveling en dient niet te worden gebruikt als basis voor een beslissing of actie. U wordt geadviseerd professionele adviseurs op het desbetreffende gebied te raadplegen met betrekking tot de toepasselijkheid van een bepaald aspect van de inhoud. In het bijzonder vormt niets op deze website een uitnodiging of aanbod om te investeren of te handelen in Novo Nordisk-effecten. Verder biedt de site geselecteerde informatie over aandoeningen en de behandeling daarvan. Dergelijke informatie is niet bedoeld als medisch advies. Dergelijke informatie is geen vervanging voor het advies van een professionele zorgverlener. Als u gezondheidsproblemen hebt of vermoedt te hebben, dient u uw huisarts of een andere gekwalificeerde zorgverlener te raadplegen.

B. Informatie verstrekt "zoals het is".

De informatie op deze site wordt ”zoals het is” aangeboden en Novo Nordisk doet geen toezeggingen en geeft geen garanties, expliciet noch impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk. Novo Nordisk doet geen toezeggingen en biedt geen enkele garantie met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid, tijdigheid, beschikbaarheid, functionaliteit en naleving van toepasselijke wetgeving.

Door deze website te gebruiken, aanvaardt u het risico dat de informatie onvolledig of onjuist is of niet aan uw behoeften of vereisten voldoet.

C. Afwijzing van aansprakelijkheid

Novo Nordisk noch onze contentleveranciers zijn aansprakelijk voor schade of letsel voortvloeiend uit uw toegang tot, of de onmogelijkheid toegang te krijgen tot deze website of uit het feit dat u vertrouwt op de informatie die op deze website wordt verstrekt. Novo Nordisk wijst alle aansprakelijkheid af voor directe, indirecte, incidentele schade, gevolgschade, punitieve schade en speciale of andere schade, gemiste kansen, winstderving of enig ander verlies of schade van welke aard dan ook. Deze beperking omvat schade of virussen die uw computerapparatuur kunnen aantasten.

D. Koppelingen naar andere sites

Deze website bevat koppelingen naar andere websites die geen eigendom zijn van of niet worden beheerd door Novo Nordisk; u dient zich ervan bewust te zijn dat wij niet verantwoordelijk zijn voor en geen controle hebben over het privacybeleid van deze websites. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op gegevens die op deze website worden verzameld. Wij raden u ten zeerste aan de privacyverklaringen te lezen van elke website die u bezoekt en waar persoonlijk identificeerbare gegevens worden verzameld.

E. Websites die naar ons linken

Novo Nordisk geeft geen goedkeuring aan websites die een koppeling naar Novo Nordisk-websites bevatten. Novo Nordisk is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze gelinkte websites of voor de controle over gegevens die gebruikers aan deze websites verstrekken.

F. Wijzigingen

Novo Nordisk behoudt zich het recht voor de inhoud van deze website te allen tijde en naar eigen goeddunken te wijzigen, aan te passen, te vervangen of te verwijderen, de toegang daartoe te beperken of de verspreiding ervan te staken.

G. Auteursrecht en gebruik van inhoud

De inhoud van deze website is eigendom van Novo Nordisk en wordt beschermd door auteursrechten. De handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, logo's en producten die op deze website worden weergegeven, zijn wereldwijd beschermd en er mag geen gebruik van worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Novo Nordisk. U mag de inhoud van deze website echter uitsluitend downloaden voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Enige wijziging of verdere reproductie van de inhoud is niet toegestaan. De inhoud mag verder niet worden gekopieerd of op andere wijze worden gebruikt.

H. Gebruik van vragen en opmerkingen

Alle vragen, opmerkingen, suggesties of andere communicaties, met inbegrip van ideeën, uitvindingen, concepten, technieken of knowhow die u elektronisch of op enige andere wijze naar deze site of anderszins naar Novo Nordisk stuurt, zijn op niet-vertrouwelijke basis en worden eigendom van Novo Nordisk, die Novo Nordisk zonder enige beperking mag gebruiken op welke wijze en voor welk doel dan ook, met inbegrip van het ontwikkelen, vervaardigen en/of op de markt brengen van goederen of diensten.

I. Toepasselijk recht

Uw toegang tot en gebruik van deze website en de inhoud ervan is onderworpen aan en wordt geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving.

Neem contact met ons op als je:

 • vragen hebt over dit beleid of andere privacyverklaringen op deze website
 • inzicht willen krijgen in de persoonlijke gegevens die over je worden bijgehouden, of
 • enige bezorgdheid hebt over het gebruik van je persoonlijke gegevens door Novo Nordisk

Neem contact met ons op via onze privacy mailbox privacybelux@novonordisk.com of bel ons op + 32 (0) 2 556 05 80.