Er zijn vele redenen waarom chronische ziekten, zoals diabetes type 2 en obesitas sinds decennia aan het toenemen zijn. Sommige ziekten zijn te wijten aan risicofactoren die niet te voorkomen zijn, zoals genetische factoren en het simpele feit dat mensen langer leven.

Niets doen om deze stijging te stoppen zal alleen maar leiden tot meer menselijk lijden en meer uitgaven voor de gezondheidszorg. Onze klanten zijn de gezondheidszorg en de mensen die onze geneesmiddelen gebruiken. Als we niets doen om chronische ziekten te voorkomen, leven we onze waarden als bedrijf niet na en zijn we ook geen duurzaam bedrijf.

Er zijn domeinen waar preventieve maatregelen een positief effect kunnen hebben. Toenemende verstedelijking, sociaal-economische ongelijkheden, een sedentaire levensstijl en slechte voedingsgewoonten zijn de belangrijkste redenen waarom meer en meer mensen worden gediagnosticeerd met diabetes type 2 en obesitas.

We willen de curve omkeren wat de opkomst van diabetes type 2 en obesitas betreft. Preventie is zonder enige twijfel cruciaal.

Blijf lezen en ontdek hoe we werken aan chronische ziektepreventie.

Twee op de drie mensen met diabetes type 2 wonen in steden. De manier waarop stedelijke gebieden worden ontworpen, gebouwd en beheerd, verandert de manier waarop we leven en vergroot in sommige gevallen onze kwetsbaarheid voor vele ernstige chronische ziekten.

In meer dan 50 steden over de wereld vestigen we de aandacht op ernstige chronische ziekten als een cruciaal gezondheidsprobleem. We werken samen partners om onderzoek wereldwijd te verbeteren en beleid te informeren om interventies te ontwerpen die een zinvolle impact hebben op de frontlinie van chronische ziekten.

Om meer te weten te komen, ga naar Steden voor een betere gezondheid.

Wereldwijd hebben 40 miljoen kinderen onder de leeftijd van vijf jaar overgewicht, waardoor ze heel vroeg risico lopen op het ontwikkelen van diabetes type 2 en op latere leeftijd op obesitas.

Ze kunnen voor vele uitdagingen komen te staan zoals bijvoorbeeld het bereiken van hun volledige potentieel. Overgewicht kan bijdragen tot stigmatisering, moeilijke socialisatie, emotionele problemen en in sommige gevallen tot een lager opleidingsniveau.

Samen met UNICEF werken we aan de preventie van overgewicht en obesitas bij kinderen. Te beginnen met Mexico en Colombia, maar met een breder regionaal en mondiaal bereik. Het partnerschap is gericht op een 'verschuiving van het verhaal': waarbij de focus van een individuele verantwoordelijkheid verlegd wordt naar het aanpakken van de omgeving die overgewicht en obesitas bevordert.

Wij geloven dat elk kind de kans moet krijgen om op te groeien in een veranderende wereld en om zijn potentieel te benutten.

Bezoek de website van UNICEF en zie wat er wordt gedaan om de toestand van de kinderen in de wereld te verbeteren.