Waarom hebben zo weinig mensen toegang tot gezondheidszorg?

Miljoenen mensen die leven met diabetes en zeldzame bloedingstoornissen kunnen niet de levensreddende medicatie krijgen die ze nodig hebben. In sommige gevallen is gezondheidszorg te duur of kunnen ze de verre verplaatsing naar de dokter niet maken.

In extreme situaties is er geen dokter, geen ziekenhuis om naartoe te gaan, geen medicijnen te verkrijgen bij de apotheek.

De grimmige realiteit is dat slechts een fractie van de patiënten vandaag de dag wordt behandeld. We moeten die kloof dichten, zodat mensen betaalbare toegang hebben tot de geneesmiddelen die we produceren en de zorg die ze nodig hebben.

De barrières zijn complex en verschillen van land tot land, maar we weten uit ervaring dat verandering mogelijk is.

Onze ambitie is om toegang te verzekeren tot onze geneesmiddelen voor het grootst aantal mensen met diabetes, zeldzame bloedingstoornissen en zeldzame endocriene aandoeningen, en tegelijkertijd de verschillende niveaus van betaalbaarheid aan te pakken.

Hoewel er beperkte epidemiologische gegevens bestaan over kinderen met diabetes type 1, is de ondraaglijke waarheid dat slechts weinig kinderen in de armste landen lang genoeg leven om in de registers opgenomen te worden.

In 208 ziekenhuizen in 14 lage- en middeninkomenslanden zorgt ons Changing Diabetes® kinderprogramma voor zorg en levensreddende insuline voor kinderen met diabetes type 1. Vandaag biedt het programma medische zorg, insuline en materiaal aan meer dan 26.000 kinderen. Onze volgende ambitie is om het programma uit te breiden tot 100.000 in 2030.

In de video hierboven kan u kennismaken met een type 1 superster, Bilguissa uit Guinee. Bilguissa maakt deel uit van een nieuwe generatie kinderen en jongvolwassenen die leven met diabetes type 1 in Guinee. Dankzij de steun van artsen en verpleegkundigen in het Changing Diabetes® kinderziekenhuis is ze vandaag een enthousiaste gemeenschapsleider, vol hoop, in staat om haar diabetes goed te beheren en om haar jongere lotgenoten te begeleiden en te inspireren.

In lage- en middeninkomenslanden focussen wij extra op de meest kwetsbare mensen met diabetes. In meer dan twee derde van de landen waar we actief zijn, hebben we programma's opgestart om patiënten in nood te helpen.

Deze programma’s zijn gericht op het beantwoorden van moeilijke vragen, zoals:

 • Hoe zorgen we ervoor dat meer patiënten worden opgenomen in betaalbaarheidsprogramma's?
 • Hoe ontwikkelen we insuline die geen koeling nodig heeft en daardoor verder kan reizen?
 • Hoe kunnen we de toeleveringsketens van medicijnen vereenvoudigen om de prijs te laten dalen?

We werken op deze vragen met een sterk engagement om insuline beschikbaar te stellen voor iedereen.

Kom meer te weten over onze toewijding voor betaalbare behandelingen en toegang tot diabeteszorg.

We hebben ons ertoe verbonden om een goedkope insuline in ons productportfolio te behouden en humane insuline voor de komende jaren te produceren en beschikbaar te stellen. Dit is ons” Toegang tot insulin engagement” (Our access to Insulin Commitment).

Met onze diabetes-bestrijdingsstrategie verlagen we de maximumprijs voor lage- en middeninkomenslanden en werken we tegelijkertijd aan de uitbreiding van betaalbaarheidsprogramma's in de VS en elders in de wereld.

In 2001 hebben we een nieuw beleid gelanceerd om de kosten van humane insuline te verlagen bij de mensen met de grootste beperkingen van de middelen. Vandaag de dag omvat ons beleid in totaal 76 landen, waar een derde van de wereldbevolking aan diabetes lijdt, evenals geselecteerde humanitaire organisaties.

Ons engagement bouwt voort op de volgende principes:

 • We blijven de belangrijkste leverancier van laaggeprijsde humane insuline in de wereld.
 • Wij zullen garanderen dat wij gedurende vele jaren laaggeprijsde humane insuline zullen leveren in de armste delen van de wereld, met name in de minst ontwikkelde landen (MOL's) zoals gedefinieerd door de VN, andere landen met een laag inkomen zoals gedefinieerd door de Wereldbank en landen met een gemiddeld inkomen waar grote bevolkingsgroepen met een laag inkomen niet voldoende gezondheidsdekking hebben, alsook in geselecteerde humanitaire organisaties waar het engagement wereldwijd is.
 • Wij zullen een maximumprijs voor humane insuline garanderen voor 3 dollar per flacon in lage- en middeninkomenslanden.
 • We zullen de uitdagingen op het gebied van de distributie van insuline en de capaciteit van de gezondheidszorg aanpakken die vaak verhinderen dat goedkope insuline de meest kwetsbare mensen bereikt.

Een deel van de bijdrage van Novo Nordisk ter bevordering van de toegang tot zorg, is onze continue financiële ondersteuning van de Wereld Diabetesstichting – World Diabetes Foundation.

De Wereld Diabetesstichting werd in 2002 door Novo Nordisk opgericht als een onafhankelijke organisatie die zich bezighoudt met de preventie en behandeling van diabetes in ontwikkelingslanden. De Stichting ondersteunt duurzame partnerschappen en fungeert als een katalysator om anderen te helpen meer te doen.

Onze huidige inzet voor de Stichting is 1,69 miljard DKK (277 miljoen Dollar) voor de periode tot 2024.

Meer informatie over de Wereld Diabetesstichting.

 • 6.4 mln Mensen die met diabetes leven  worden behandeld met onze insuline tegen een maximum prijs van 4 dollar per flesje van 10 ml..  Referentie: 2020 Novo Nordisk annual report.
 • 47.000 Mensen die leven met hemofilie en hun familieleden maken gebruik van de educatie mogelijkheden van de Novo Nordisk Hemofilie Stichting.
  Referentie: 2020 Novo Nordisk annual report.

In sommige landen kunnen mensen die met hemofilie leven zich in een situatie bevinden waarin ze hun hemofiliemedicijnen niet thuis mogen bewaren. Tijdens de COVID-19-crisis konden zij bijvoorbeeld niet naar het ziekenhuizen om zich te laten behandelen.

Wanneer mensen met een zeldzame bloedaandoening met deze situaties geconfronteerd worden, werken we samen met lokale gezondheidsautoriteiten en organisaties om financiële ondersteuning te bieden voor medicijnen en thuisbehandeling.

Om te zorgen voor duidelijke en transparante relaties, werken we in dialoog met beleidsmakers voor ondersteunende diensten met betrekking tot de opleiding van patiënten, de levering en de opslag van medicijnen.

De Novo Nordisk Hemofilie Stichting is een non-profit organisatie die ernaar streeft de toegang tot gezondheidszorg voor mensen met hemofilie en aanverwante bloedingstoornissen in ontwikkelingslanden en opkomende landen te verbeteren.

Hemofilie is een erfelijke bloedziekte die één op de 10.000 mensen treft. Met drie op vier mensen met hemofilie die in de ontwikkelingslanden leven, is het noodzakelijk om ervoor te zorgen dat zij toegang hebben tot een correcte diagnose en adequate zorg.

Lees meer over de Novo Nordisk Haemophilia Foundation (in het Engels).