Om aan deze verplichting te voldoen, controleren wij voortdurend de voordelen en risico's van onze geneesmiddelen en verstrekken wij actuele informatie over onze geneesmiddelen aan gezondheidsautoriteiten en de wetenschappelijke gemeenschap, d.w.z. zorgverleners.

Voor alle geneesmiddelen die Novo Nordisk in België en Luxemburg op de markt brengt, is een voorschrift van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg vereist. Wij willen u eraan herinneren dat geneesmiddelen die door Novo Nordisk op de markt worden gebracht, uitsluitend kunnen worden verkregen van beroepsoefenaars in de gezondheidszorg die gemachtigd zijn geneesmiddelen voor te schrijven en via wettelijk erkende distributiekanalen. Bovendien, en in overeenstemming met de Belgische en Luxemburgse regelgeving, mogen geneesmiddelen waarvoor een medisch voorschrift vereist is niet worden geadverteerd of gepromoot bij het grote publiek, noch mogen ze worden verkocht via advertenties, aangezien de kwaliteit, veiligheid, doeltreffendheid en correcte informatie van de geneesmiddelen niet gegarandeerd zijn.

Als gevolg van het bovenstaande, en in strikte overeenstemming met deze voorschriften, promoot Novo Nordisk geen van de geneesmiddelen die het op de markt brengt bij het grote publiek, ook niet op sociale netwerken. Om deze reden, en om een juist gebruik van onze geneesmiddelen te garanderen, herinneren wij u eraan dat u de instructies en het advies van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg moet volgen, dat u het geneesmiddel in een apotheek moet kopen en dat u op uw hoede moet zijn voor informatie die wordt gepubliceerd op sociale netwerken of andere media waarbij geen gekwalificeerde beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg betrokken is.