Bij Novo Nordisk zetten wij ons in voor het recht van de samenleving op informatie, waarbij wij er belang aan hechten dat deze informatie wordt ontwikkeld binnen een kader van transparantie en op een duidelijke, begrijpelijke en respectvolle manier.

Het doel van Novo Nordisk is om verandering te stimuleren om diabetes en andere ernstige chronische ziekten zoals obesitas, hemofilie en groeistoornissen te verslaan. Wij doen dit door baanbrekende wetenschappelijke doorbraken, uitbreiding van de toegang tot onze medicijnen en het werken aan preventie en uiteindelijk genezing van de ziekten die wij behandelen.

De belangrijkste doelstelling van het communicatieteam van Novo Nordisk is het voortdurend verbeteren van de bekendheid van het doel van ons bedrijf en het verspreiden en communiceren naar de samenleving van de rol die wij spelen op het gebied van gezondheid en maatschappij. Samenwerking met de media is essentieel om dit doel te bereiken, met inachtneming van alle geldende voorschriften.

Met betrekking tot dit punt willen wij de media eraan herinneren dat wij als farmaceutisch bedrijf dat voorschriftplichtige geneesmiddelen op de markt brengt, onderworpen zijn aan de reglementaire normen. Meer bepaald mag geen enkel geneesmiddel op voorschrift dat door een farmaceutisch bedrijf de markt wordt gebracht, worden aangeprezen bij het grote publiek. Zonder afbreuk te doen aan de vrijheid van informatie die de media beschermt, verplicht onze inzet voor de regelgeving ons u te herinneren aan deze belangrijke beperking met betrekking tot de promotie van geneesmiddelen op voorschrift.