Novo Nordisk is bij wet verplicht om alle klachten en veiligheidsinformatie over onze producten te verzamelen en hierbij ook uw persoonsgegevens te beschermen. Deze mededeling legt uit hoe wij uw persoonsgegevens verwerken (bv. verzamelen, gebruiken, opslaan en delen). Wij zullen al uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met deze mededeling en de toepasselijke wetgeving. Bij Novo Nordisk verzamelen wij alle veiligheidsinformatie over onze producten in een veiligheidsdatabase. We analyseren de gegevens op regelmatige basis om te bepalen of er over onze producten nieuwe informatie is die wij moeten delen met overheden, dokters en patiënten. Dit wordt gedaan om de veiligheid van onze producten en patiënten te verzekeren.

De ondernemingen verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn:

Novo Nordisk A/S
Novo Alle 1
DK-2880 Bagsvaerd
Denemarken

Novo Nordisk Pharma nv
Internationalelaan 55/L
B-1070 Brussel
+32 2 556 05 80
info.nnbelux@novonordisk.com

U kan altijd contact opnemen met Novo Nordisk Phama of met de Novo Nordisk Data Privacy Officer (Functionaris voor gegevensbescherming) via privacybelux@novonordisk.com met vragen of bezorgdheden over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.

Wij ontvangen uw persoonsgegevens via de volgende bronnen:

 • rechtstreeks van u; 
 • via gezondheidszorgverleners zoals verplegers, apothekers of dokters; 
 • via openbaar raadpleegbare publicaties, websites of sociale media.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om een wetenschappelijke evaluatie uit te voeren van elke klacht of bijwerking die mogelijk te maken heeft met een geneesmiddel van Novo Nordisk. 
 • Om bijwerkingen op te slaan in onze wereldwijde veiligheidsdatabase, die regelmatig wordt geanalyseerd op algemene patronen. 
 • Om patronen te beoordelen in verband met klachten, waaronder bijwerkingen.

Voor de doelen beschreven in Deel 3 hierboven kunnen wij de volgende soorten persoonsgegevens verwerken:

 • contactinformatie (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres);
 • gegevens die wijzen op ras of etnische afkomst;
 • gegevens over uw gezondheid en de geneesmiddelen die u gebruikt.

Onze verwerking van uw persoonsgegevens vereist een wettelijke basis. Wij hebben wettelijk de toestemming om uw persoonsgegevens zoals beschreven in Deel 4 hierboven te verwerken, gebaseerd op de volgende wettelijke achtergrond:

 • De verwerking is noodzakelijk voor onze naleving van de wettelijke veiligheidsverplichtingen.

Wij mogen uw persoonsgegevens delen met:

 • gezondheidsautoriteiten; 
 • andere afdelingen van Novo Nordisk (bv. Novo Nordisk-filialen in andere landen); 
 • partnerondernemingen die onze onderneming bijstaan (bv. licentiepartners, consultants, IT-dienstproviders).

Voor de doeleinden beschreven in Deel 3 hierboven geven wij uw persoonsgegevens door aan de volgende landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER):

 • Alle niet-EER-landen waar Novo Nordisk fysiek aanwezig is.

Wij gebruiken een van de volgende beveiligingen, zoals wettelijk vereist, om uw persoonsgegevens te beschermen bij deze doorgiften:

Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren gedurende:

 • 12 jaar voor gegevens over technische klachten;
 • permanent voor gegevens over bijwerkingen;
 • tot 5 jaar voor alle andere inlichtingen.

Over het algemeen beschikt u over de volgende rechten:

 • U kunt een overzicht krijgen van uw persoonsgegevens in ons bezit; 
 • U kunt een kopie krijgen van uw persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat; 
 • U kunt uw persoonsgegevens laten bijwerken of corrigeren; 
 • U kunt een klacht indienen over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken bij een gegevensbeschermingsautoriteit. 

Onder de toepasselijke wetgeving kunnen er beperkingen gelden op deze rechten afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de verwerkingsactiviteit. Neem contact op met ons zoals beschreven in Deel 1 voor vragen of verzoeken in verband met die rechten.

Your Career Guide